KLEIN Norbert Jan Nepomucký – římskokatolický duchovní

*  25. 10. 1866 Rýžoviště (Bruntál)
+ 10. 03. 1933 Bruntál

Pozn.: 10. biskup brněnský  1916-1926; Velmistr řádu německých rytířů 1923-1933; pochován v Bruntále
Literatura: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 10. Ostrava 1998;  Bruntál. Příběh nejstaršího města. Bruntál: Město Bruntál, 2013;

o něm