KINZEL Josef – malíř

* 04. 05. 1852 Úvalno (Bruntál)
+ 04. 08. 1925 Spitz na Dunaji
Pozn.: žil a maloval ve Vídni
Literatura: Sedlářová, J. – Kačer, J.: Výtvarné umění Moravy 1880-1920. Brno 1994. – Katalog výstavy.; Sedlářová, J.: Moravské malířství druhé poloviny 19. století. Kroměříž 1981.- Katalog výstavy;  MARTIKÁN, Ladislav. Známý malíř Josef Kinzel se narodil v Úvalně. Dostupné z:     Martikán,Ladislav. Výročí Josefa Kinzela, rodáka z Úvalna. Bruntálský region. 2015, č. 32 (20150811), s. 3. Region – Naši malíři. ISSN 1212-2088.;  JANÁS, Robert. Josef Kinzel a Josef Gisela: relikty biedermeieru v době naturalismu.  In: Brno v minulosti a dnes : příspěvky k dějinám a výstavbě Brna / Brno : Archiv města Brna Sv. 28, (2015), s. 313-330.