KAVALEC Alfons – úředník, oběť nacistického režimu

*  29. 07. 1898 Václavovice (Ostrava-město)
+ 20. 10. 1942 Berlín (Německo) popraven
Pozn.: v Bruntále do roku 1938 úředníkem berního úřadu. Za války schovával srbského důstojníka. V době heydrichiády byl zatčen a odsouzen k smrti.
Literatura: OTÁHAL, Dalibor. Po kom má jméno Kavalcova ulice v Bruntále. Bruntálský a krnovský deník. (20121207). [online] [cit.20130711] Zdroj: zde ;   Bruntál. Příběh nejstaršího města. Bruntál: Město Bruntál, 2013; CEPEK, Josef. První poválečný čestný občan Bruntálu Alfons Kavalec. Sborník bruntálského muzea 2013. Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2013. S. 77 – 82. ISSN 1801-2205.; CEPEK, Josef. 73 roků od popravy Alfonse Kavalce. Náš domov – noviny města Bruntálu. 2015, roč. 26, č. 17 (20151021), s. 12 ; CEPEK, Josef. Alfons Kavalec. Člověk a vlastenec. Náš domov – noviny města Bruntálu. 2015, roč. 26, č. 17 (20151021), s. 1, 12 ; JANKOVÁ, Aneta. Inventář k osobnímu fondu Alfonse Kavalce (1915 – 1942) a Viktora Heegera (1896 – 1935). Bakalářská práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. 2015.