KAPS Engelbert – sochař

* 19. 02. 1888 Jeseník, okr. Jeseník
+ 20. 12. 1975 Regensburg (Německo)
Místa působení: Jeseník, okr. Jeseník; Supíkovice, okr. Jeseník;
Pozn.: věnoval se monumentální a portrétní tvorbě; autor řady válečných pomníků; v roce 1946 musel odejít do Německa
Literatura: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 3. Opava – Ostrava 1995; Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. A-M. Ostrava 2005.