JANÍČEK Albert – tanečník, pedagog

*  22. 9. 1926    Ostrava (Ostrava)

Pozn.:     patřil k umělcům, kteří aktivním odpočinkem při zvelebování chalupy a zahrady pravidelně v Heřmanicích trávili divadelní prázdniny i chvíle volna.  Byl sólista baletu a po ukončení aktivní činnosti působil ve funkci šéfa baletu Státního divadla v Ostravě.
Literatura:    CHYBÍK, Josef. Heřmanovice od oppida ke vsi. [S.l.; s.n.], 2008.