HUSOVY STOPY- výsledky hlasování

Uživatelům knihovny jsme nabídli účast  v anketě „Husovy stopy“, jejímž hlavním organizátorem je spolek České studny. Na podlaze při vstupu do knihovny bylo umístěno dvanáct stop – odkazů českého myslitele (víra, pravda, čistota, svoboda, důstojnost, odvaha, úcta, pokora, odpuštění, radost, láska, věčnost). Návštěvníci a čtenáři knihovny si měli vybrat jeden odkaz, který považovali za nejdůležitější, označit jej na připraveném anketním lístku a ten odevzdat u výpůjčního pultu. Anketa trvala do 30. listopadu. Celkem bylo odevzdáno 58 lístků. Výsledky hlasování zde . Děkujeme za Vaší účast.