O knihovně a historie

O knihovně

Městská knihovna Bruntál je veřejně přístupná knihovna, jejíž zřizovatel je město Bruntál. Od roku 2015 sídlí v rekonstruované budově bývalého německého chlapeckého semináře, která je od roku 2002 kulturní památkou. V budově zvané také Petrin jsou současně umístěny Základní škola Bruntál, Školní 2, Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9, odloučené pracoviště Školní 2 a Středisko volného času Bruntál. U budovy se nachází bezplatné parkoviště.

V naší knihovně najdete oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro dětské čtenáře a studovnu, která také slouží jako příruční knihovna. Kromě absenčního a prezenčního půjčování knih a periodik, meziknihovní výpůjční služby (MVS) a služeb tisku a internetu v knihovně nabízíme našim uživatelům i možnost výpůjčky deskových her, e-knih, hudebnin a audioknih. Pořádáme pravidelné výstavy, vzdělávací a kulturní akce pro dospělé a pro děti (besedy, knihovnické lekce, Noc s Andersenem…), máme vlastní biblioschránku a uchováváme regionální literaturu.

Historie knihovny

Podzim 1945 – Začínají jednání o zřízení obecní knihovny pro české obyvatele ve městě.

15. 2. 1947 – Termín otevření knihovny, který stanovila rada MNV. Knihovna má v tomto roce 189 čtenářů a 905 svazků knih.

1951 – Nastupuje první profesionální knihovník. Knihovna má 531 čtenářů a 6.545 svazků knih.

1965 – Knihovna plní střediskovou funkci. Pečuje o 16 obecních knihoven na Bruntálsku. Knihovna má v tomto roce 1.013 čtenářů a 23.523 svazků knih.

1978 – Knihovna se stěhuje do budovy na Brožíkově ulici.

1997 – Od 1. března 1997 je zřizovatelem knihovny Městský úřad Bruntál. Knihovnou projde ročně cca 37.000 návštěvníků, kteří si za rok půjčí průměrně 138.000 knih, periodik a hudebnin. Knihovní fond tvoří cca 119.200 svazků knihovních jednotek.

1999 – Knihovna se připojila k internetu a od roku 2000 má vlastní webovou stránku.

2004 – Dětské oddělení připravilo první Noc s Andersenem.

2005 – Knihovna převzala knihovní fond zrušené Pedagogické knihovny. Automatizace výpůjčního procesu: dětské oddělení začalo s půjčováním prostřednictvím počítače v roce 2005, oddělení pro dospělé 27. 10. 2006, 17. 5. 2007 studovna a čítárna.

2006 – Regionální knihovnické centrum se stalo samostatným odborem Městské knihovny Bruntál. Financováno je formou dotací z Moravskoslezského kraje.

2008 – On-line katalog v systému KP-win se dostal na web knihovny.

2009 – Dokončen zápis knih z Pedagogické knihovny do elektronického katalogu.

2010 – Začal zápis fondu gramodesek do elektronického katalogu.

2011 – Začal zápis fondu regionálních dokumentů do elektronického katalogu. V březnu byla zahájena první Výměnná burza knih. Knihovna má nové webové stránky vytvořené ve spolupráci s firmou Chytrý Software. Firma sponzorovala vznik nových stránek knihovny. Proběhla řada konzultací s projektanty a zástupci Městského úřadu Bruntál. Návrh zřizovatele – přestěhovat knihovnu na Petrin.

2012 – Rada města 31. ledna 2012 schválila realizaci projektu „Rekonstrukce kulturní památky Petrin – centrum vzdělávání a volného času v Bruntále“. Uskutečnění projektu schválilo zastupitelstvo města 7. února 2012. Koncem srpna byla žádost o dotaci kladně vyřízena. V červnu proběhlo první Pasování prvňáčků na čtenáře. U příležitosti 65. výročí otevření Městské knihovny v Bruntále byl 27. 9. 2012 vyhlášen Den otevřených dveří.

2013 – 5. 8. 2013 začala rekonstrukce a modernizace Petrinu – současné školy a budoucí víceúčelové budovy nového centra vzdělávání a volného času. Součástí centra se stala také Městská knihovna Bruntál. Knihovna získala grant Ministerstva kultury ČR na novou verzi knihovnického programu Verbis včetně uživatelsky přívětivějšího čtenářského katalogu Portaro.

2014 – V lednu uveden do provozu nový knihovnický program VERBIS a čtenářský katalog PORTARO. 28. února ukončena pátá Výměnná burza knih – druhou šanci dostalo cca 3 500 knih. 21. června se v rámci akce Dny města Bruntálu uskutečnilo první setkání dětských čtenářů z knihoven Bruntálu a Štúrova. 8. října se posledního „Malování na chodníku“ před budovou knihovny na Brožíkové ulici zúčastnilo celkem 307 dětí. 29. listopadu proběhl, v rámci akce „Dobytí Petrina“, Den otevřených dveří – představení nových prostor knihovny na ulici Školní 2. 1. prosince 2014 uzavření knihovny na Brožíkové ulici z důvodu zahájení stěhování na ulici Školní 2 (Petrin).

2015 – Leden – pokračovalo stěhování knihovny, při kterém byly využity i služby obecně prospěšné společnosti Liga Bruntál. 29. ledna při své návštěvě Bruntálu navštívil knihovnu i ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Marcel Chládek. 2. února v 8.30 hodin zahájen provoz knihovny v nových prostorách.

2016 – Duben – křest knihy Jana Vavříka Návrat z pekla. Připojení k celostátní akci Kniha na cestu. 6. října – Den otevřených dveří. Listopad – zavedení půjčování e-knih. Prosinec – vytvořena oficiální stránka knihovny na Facebooku.

2017 – Duben: regál s Knihami na cesty přestěhován do čekárny na vlakovém nádraží. Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou v oddělení pro děti. Září: v knihovně proběhlo výjezdní zasedání SKIP Moravskoslezského kraje. Listopad: v knihovně se uskutečnila 28. porada zástupců knihoven pověřených regionálními funkcemi v Moravskoslezském kraji. Městská pobočka knihovny v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda byla v listopadu přestěhována do jiných prostor v objektu.

2018 – Únor: autorské čtení Jiřího Hájíčka. Připojení k projektu Kniha z knihovny, který je určen pro čtenáře nakupující knihy online. Duben: autorské čtení Miroslavy Krčové. Říjen: první Večer deskových her. Z důvodu zahájení prací na vybudování atria v budově školy Petrina byl pozměněn vstup do knihovny (nebyl bezbariérový) a přestěhovány provizorní výpůjční pulty.

2019 – Po celý rok probíhaly tradiční výstavy různých autorů, malířů, fotografů… (Kateřina Olejníčková, Daniela Tvarůžková, Jiří Sebera…). Duben: Zábavné čarodějnické odpoledne. Červen: Beseda se spisovatelem Janem Vavříkem. Červenec: Knihovna založila svou vlastní stránku na Wikipedii. Srpen: probíhala periodická revize knihovního fondu. Knihovna byla zavřena na 3 týdny. Říjen: Týden knihoven 2019 – akce pro děti „Slavnostní křest knihovnického skřítka“ a cestopisná přednáška Jany Kočařové „Tajemství Kavkazu“. Z důvodu prací na vybudování atria v budově školy Petrina nebyl zajištěn bezbariérový vstup a pokračovalo tak půjčování prostřednictvím provizorních výpůjčních pultů. Původní vstup obnoven v prosinci 2019. Začaly se opět pořádat akce a besedy pro dětské čtenáře.

2020 – Koronavirová pandemie: První uzavření knihovny dne 12. 3. 2020. Dne 27. 4. byla znovu otevřena, jako jedna z prvních v kraji. Probíhala karanténa vrácených knih. Další uzavření a znovuotevření přišlo na podzim. Kvůli vládním nařízením byla knihovna celkem 56 půjčovních dnů úplně uzavřena, 3 měsíce působila v omezeném provozu a 11 půjčovních dnů bylo v provozu výdejní okénko. Knihovna podnikala kulturní akce a besedy pro děti převážně do první poloviny března. Po dobu uzavření probíhaly práce v knihovním fondu (akvizice, vyřazování, vyměňování knih, vyhledávání knihovních jednotek pro účely výdejního okénka, prodlužování čtenářských výpůjček atd.) Po celý rok probíhaly výstavy (výstava Na Jeseníky!, fotografie Vlastimíra Brabence, Louky, lesy, vesmíry Jakuba Olejníčka…). Nově knihovna působí na Instagramu.

2021 – Další rok koronavirové pandemie. Na základě vládních nařízení byla knihovna až do 14. 2. 2021 zcela uzavřena, od 15. února do 11. dubna fungovala omezeně v režimu „výdejového okénka“ a konečně od 12. 4. 2021 došlo k plnému otevření (za dodržování nařízených hygienických opatření týkajících se dodržování rozestupů, používání dezinfekce, ochrany úst a nosu, omezení počtu návštěvníků). Z vládních nařízení tak byla knihovna 30 půjčovních dnů úplně uzavřena, 37 dní působila v provozu výdejního okénka a 164 provozních dnů byla plně otevřena. Od ledna 2021 má knihovna vlastní biblioschránku na vracení knih. Během roku probíhaly výstavy (např. Výstava výtvarných prací žáků Základní školy Jesenická „Malý princ“, závěrečné práce žáků gymnázia k 75. výročí gymnázia, fotografie Ondřeje Bačíka…). Pro děti se organizovaly besedy a tvoření. Proběhly úspěšné akce Březen: Měsíc čtenářů a Týden knihoven a na ně navázané činnosti jako odpoledne deskových her, soutěže o knihy atd. Knihovna se pod záštitou Místní akční skupiny Hrubý Jeseník zapojila do čtenářské soutěže Velká čtenářská výzva. V červnu proběhla Velká letní burza knih. V říjnu nás navštívila spisovatelka Ester Stará. Úspěch slavila i čtenářská soutěž „Lovci perel“ na dětském oddělení knihovny.

2022 – 75. výročí založení české knihovny v Bruntále. Rok 2022 byl pro knihovnu velmi významný a zcela odlišný od předchozích covidových let, kdy byly akce knihovny částečně nebo úplně omezeny. Knihovna byla mimořádně uzavřena pouze od 4. do 11. 7. kvůli opravám školní kuchyně na ZŠ Petrin. Celkem byla knihovna otevřena 238 dní. Celý kalendářní rok 2022 se nesl ve znamení 75. výročí založení české knihovny v Bruntále. Již v lednu knihovna seznámila veřejnost s informací o chystaném výročí prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí knihovny i Města Bruntál. V souvislosti s tím začal na sociálních sítích pravidelný seriál sdílení starých fotografií z historie knihovny, který trval až do prosince roku 2022. O kulturním programu byli čtenáři pravidelně informováni nejen na webu, ale také na stránkách novin Města Bruntál Náš Domov. Kulturní a vzdělávací program k výročí založení knihovny byl velmi bohatý. Knihovna v kalendářním roce 2022 nabídla pro dospělé i dětské čtenáře mnoho kulturních a vzdělávacích příležitostí. Knihovnu navštívilo několik spisovatelů, např. Lucie Seifertová, Daniela Krolupperová, Dušan Pořízka či Jaroslav Konvička. Pořádaly se výstavy regionálních umělců a fotografů: Jindřicha Štreita, Martina Žatky, Růženy Urbanové, Danuše Vanotové i žáků Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál, kteří představili své závěrečné práce. V červnu se v knihovně konalo setkání bývalých i současných zaměstnanců, aby společně zavzpomínali na pracovní léta v knihovně. Po dvou letech covidových restrikcí knihovna uspořádala na konci března Noc s Andersenem (25 účastníků) a v červnu Pasování prvňáčků na čtenáře (218 účastníků). Z obrázků, které děti přinesly na Pasování, se pak vytvořila samostatná výstava. Knihovna se také zapojila do projektu Bookstart:  S knížkou do života a pracovníci knihovny se zúčastnili na podzim poprvé Vítání občánků. Konaly se také slavnostní vyhodnocení soutěží (Lovci perel a prázdninová soutěž „Poznávej Bruntál“). Knihovna po celý rok pořádala besedy jak pro děti z MŠ (Čarování s pohádkou, Hrátky s písmenky, České Vánoce…), tak pro žáky ZŠ (Vikingové, Mýty a legendy, Orientace v knihovně, Práce s knihou, Pátráme s knihou, V knihovně je lev, Pohádky Václava Čtvrtka, Loutky a loutkářství…) i pro žáky SŠ (exkurze knihovnou). V průběhu roku proběhlo v prostorách knihovny několik večerních cvičení jógy. Velký úspěch přinesla také podzimní burza knih, která se konala na podzim a přilákala pozornost 150 návštěvníků. Rozdalo se zdarma nebo prodalo přes tisíc knih. Ve spolupráci s SVČ Bruntál knihovna uspořádala Zábavné odpoledne pro děti s vystoupením Divadla Čučka.

cookies image
Cookies

Tento web potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých cookies, aby Vám mimo jiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Souhlas můžete odmítnout .

Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle Vašich preferencí.

Nezbytné (provozní) cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků (schránka), působení filtrů, nákupní proces a ukládání nastavení soukromí. Nepožadujeme Váš souhlas s využitím technických cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Personalizované soubory cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám.
Reklamní cookies
Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Souhlas můžete odmítnout .