Historie knihovny

Historii fotografií našich akcí a besed najdete zde (do roku 2019) a také zde a zde.

Historické mezníky

podzim r. 1945
– začínají jednání o zřízení obecní knihovny pro české obyvatele ve městě

15. 2. 1947
– termín otevření knihovny, který stanovila rada MNV. Knihovna má v tomto roce 189 čtenářů a 905 svazků knih

1951
– nastupuje první profesionální knihovník. Knihovna má 531 čtenářů a 6.545 svazků knih

1965
– knihovna plní střediskovou funkci – pečuje o 16 obecních knihoven na Bruntálsku. Knihovna má v tomto roce 1.013 čtenářů a 23.523 svazků knih

1978
– 
knihovna se stěhuje do budovy na Brožíkově ulici

Knihovna dnes
– od 1. března 1997 je zřizovatelem knihovny Městský úřad Bruntál
– knihovnou projde ročně cca 37.000 návštěvníků, kteří si za rok půjčí průměrně 138.000 knih, periodik a hudebnin
– knihovní fond tvoří cca 119.200 svazků knihovních jednotek

1999 
– knihovna se připojila k síti Internet a od roku 2000 má vlastní webovou stránku

2004
– dětské oddělení připravilo první Noc s Andersenem

2005 
– knihovna převzala knihovní fond zrušené Pedagogické knihovny.  Automatizace výpůjčního procesu:
dětské odděl. začalo s půjčováním prostřednictvím počítače v roce 2005, oddělení pro dospělé 27. 10. 2006, 17. 5. 2007 studovna a čítárna

2006
– Regionální knihovnické centrum se stalo samostatným odborem Městské knihovny Bruntál. Financováno je formou dotací z Moravskoslezského kraje

2008 
– on-line katalog v systému KP-win se dostal na web knihovny

2009 
– dokončen zápis knih z Pedagog. knihovny do elektronického katalogu

2010 
– začal zápis fondu gramodesek do elektronického katalogu

2011
– začal zápis fondu regionálních dokumentů do elektronického katalogu
– v březnu byla zahájena první Výměnná burza knih
podzim 2011 –  knihovna má  nové webové stránky vytvořené ve spolupráci s firmou Chytrý Software. Firma sponzorovala vznik nových stránek knihovny
podzim 2011 – proběhla řada konzultací s projektanty a zástupci Městského úřadu Bruntál – návrh zřizovatele – přestěhovat knihovnu na Petrin

2012 
– Rada města 31. ledna 2012 schválila realizaci projektu „Rekonstrukce kulturní památky Petrin – centrum vzdělávání a volného času v Bruntále“. Uskutečnění projektu schválilo zastupitelstvo města 7. února 2012. Koncem srpna byla žádost o dotaci kladně vyřízena
–  v červnu proběhlo první Pasování prvňáčků na čtenáře
– u příležitosti 65. výročí otevření Městské knihovny v Bruntále byl 27. 9. 2012 vyhlášen Den otevřených dveří

2013 
– 5.8.2013 začala rekonstrukce a modernizace Petrinu – současné školy a budoucí víceúčelové budovy nového centra vzdělávání a volného času, kterého součástí bude také Městská knihovna Bruntál
– knihovna získala grant Ministerstva kultury ČR na novou verzi knihovnického programu Verbis včetně uživatelsky přívětivějšího čtenářského katalogu Portaro

2014
–  v lednu uveden do provozu nový knihovnický program VERBIS a čtenářský katalog PORTARO
– 28. února ukončena pátá Výměnná burza knih – druhou šanci dostalo cca 3 500 knih
– 21. června se v rámci akce Dny města Bruntálu uskutečnilo první setkání dětských čtenářů z knihoven Bruntálu a Štúrova
– 8. října se posledního „Malování na chodníku“ před budovou knihovny, na Brožíkové ulici, zúčastnilo celkem 307 dětí
– 29. listopadu proběhl, v rámci akce „Dobytí Petrina“, Den otevřených dveří – představení nových prostor knihovny na ulici Školní 2
– 1. prosince 2014 uzavření knihovny na Brožíkové ulici z důvodu zahájení stěhování na ulici Školní 2 (Petrin)

2015
– leden – pokračovalo stěhování knihovny, při kterém byly využity i služby obecně prospěšné společnosti Liga Bruntál
– 29. ledna, při své návštěvě Bruntálu, navštívil knihovnu i ministr školství, mládeže a tělovýchovy, pan Marcel Chládek
– 2. února v 8.30 hodin zahájen provoz knihovny v nových prostorách

2016 
– duben – křest knihy Jana Vavříka – Návrat z pekla
– připojení k celostátní akci Kniha na cestu – nový dopravní terminál – čekárna
– 6. října – Den otevřených dveří
– listopad – zavedení půjčování e-knih
– prosinec – vytvořena oficiální stránka knihovny na Facebooku

2017
– duben: regál s Knihami na cesty přestěhován do čekárny na vlakovém nádraží
– duben: beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou v oddělení pro děti

– září: v knihovně proběhlo výjezdní zasedání SKIP Moravskoslezského kraje
– listopad: v knihovně se uskutečnila 28. porada zástupců knihoven pověřených regionálními funkcemi v Moravskoslezském kraji
– městská pobočka knihovny v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda byla v listopadu přestěhována do jiných prostor v objektu

2018
– únor: autorské čtení – Jiří Hájíček

– připojení k projektu: Kniha z knihovny, který je určen pro čtenáře nakupující knihy online
– duben: autorské čtení – Miroslava Krčová
– říjen: první Večer deskových her
Z důvodu zahájení prací na vybudování atria v budově školy Petrina, byl pozměněn vstup do knihovny (není bezbariérový) a přestěhovány provizorní výpůjční pulty.

2019

– po celý rok probíhaly tradiční výstavy různých autorů, malířů, fotografů… (Kateřina Olejníčková, Daniela Tvarůžková, Jiří Sebera…)
– duben: Zábavné čarodějnické odpoledne
– červen: Beseda se spisovatelem Janem Vavříkem.
– červenec: Knihovna založila svou vlastní stránku na Wikipedii.
– srpen: Probíhala periodická revize knihovního fondu. Knihovna byla zavřena na 3 týdny.
– říjen: Týden knihoven 2019 – akce pro děti „Slavnostní křest knihovnického skřítka“ a cestopisná přednáška Jany Kočařové „Tajemství Kavkazu“.
Z důvodu prací na vybudování atria v budově školy Petrina nebyl zajištěn bezbariérový vstup a pokračovalo tak půjčování prostřednictvím provizorních výpůjčních pultů – Původní vstup obnoven v prosinci 2019. Začaly se opět pořádat akce a besedy pro dětské čtenáře.

2020

– koronavirová pandemie: První uzavření knihovny dne 12. 3. 2020. Dne 27. 4. byla znovu otevřena, jako jedna z prvních v kraji. Probíhala karanténa vrácených knih. Další uzavření a znovuotevření přišlo na podzim. Kvůli vládním nařízením byla knihovna celkem 56 půjčovních dnů úplně uzavřena, 3 měsíce působila v omezeném provozu a 11 půjčovních dnů bylo v provozu výdejní okénko.
– knihovna podnikala kulturní akce a besedy pro děti převážně do první poloviny března.
– po dobu uzavření probíhaly práce v knihovním fondu (akvizice, vyřazování, vyměňování knih, vyhledávání knihovních jednotek pro účely výdejního okénka, prodlužování čtenářských výpůjček atd.)
– po celý rok probíhaly výstavy (výstava Na Jeseníky!, fotografie Vlastimíra Brabence, Louky, lesy, vesmíry Jakuba Olejníčka…)
– nově knihovna působí na Instagramu.