HEINZ Franz – podnikatel-textil

* 1812                 Bruntál
+ 1886                Bruntál

Pozn.: čestný občan města Bruntálu (1878), v roce 1930 mu byl v Bruntále odhalen pomník od sochaře Josefa Obetha
Literatura: Bruntál. Příběh nejstaršího města. Bruntál: Město Bruntál, 2013. ANDRLE, Petr. Textiláci minulých staletí. [online][cit.20130711].   Zdroj: zde