HANDKE Jan Kryštof – autor fresek; malíř

* 18. 02. 1694 Janovice (o. Bruntál)
+ 31. 12. 1774 Olomouc (o. Olomouc)
Místa působení: Olomouc (o. Olomouc)
Oblast působení: Slezsko ;  severní Morava ;  střední Morava
Pozn.: fresky v kapli Božího těla v Olomouci, v zámecké kapli ve Velkých Losinách, v kostele na Svatém Kopečku; další formy jména: Hantke, Handtke, Hanke, Hankhe, Hancke
Literatura: Encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1975; Ryška, J.: Fresky Jana Kryštofa Handkeho. Střední Morava, l966, č. 1; Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. A-M. Ostrava 2005; V zrcadle stínů: Morava v době baroka 1670-1790. Brno [2003]; Patriot. 1994, roč.1, č.4, s.10; Bruntálský a krnovský deník. 2005, č.? (200050402), s.12. Významní muži a ženy Nízkého Jeseníku. 4.; KRAMPL Jan. Jan Kryštof Handke. Malířské dílo. Brno 1971. Diplomová práce- výňatek. SCHENKOVÁ, Marie, OLŠOVSKÝ, Jaromír. Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska. Opava: Slezské zemské muzeum a Nakladatelství a vydavatelství František Maj, 2001. s. 43-44. ISBN 80-86458-06-7.

Handke, Jan Kryštof, 1694-1774