GEBAUER Paul – malíř, grafik

* 21. 04. 1888 Sosnová (Bruntál)
+ 18. 09. 1951 Harburg (Německo)
Místa působení: Sosnová (Bruntál);
Pozn.: přispíval do mnichovského časopisu Jugend; tvořil podobizny a velké figurální kompozice
Literatura: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 6. Ostrava 1996 ; Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Ostrava 1993 ; Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. A-M. Ostrava 2005 ;  Habánová Anna: Mladí lvi v kleci: umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období. Řevnice, Liberec, 2013.; Biografický slovník českých zemí.[19. sešit] Fu-Gn. Praha : Academia, 2016. s. 586.;