FALCKO-NEUBURSKÝ Ludvík – velmistr Řádu německých rytířů

*  1664
+ 1732
Pozn.: velmistr Řádu německých rytířů 1694-1732; zakladatel piaristického kláštera v Bruntále
Literatura: Bruntál. Příběh nejstaršího města. Bruntál: Město Bruntál, 2013. KAPS, Wolfgang. Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg (1664 – 1732). Seine Spuren in der schlesischen Deutschordensherrschaft Freudenthal (tschechisch Bruntal).[srpen 2010] [online][cit. 20130711].  Zdroj : zde