DOHNAL Vít – muzejník; archeolog

* 25. 03. 1932 Krnov, okr. Bruntál
Místa působení: Zlín, okr. Zlín; Olomouc, okr. Olomouc;
Pozn.: řídil časopis Pravěk východní Moravy; příspěvky v odborném tisku; autor publikací
Literatura: Sklenář, K.: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha 2005; Archeologické rozhledy, 44, 1992, č. 3; Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska 2000. Valašské Meziříčí 2000;