CZEIKE z Badenfeldu, Carl Anton – velkostatkář, podnikatel

* 29. 05. 1732 Opava (Opava)
+ 22. 07. 1809 Opava(Opava)
Místa působení: Opava (Opava)
Pozn.: okolo 1770 rozšířil výrazně slezskou produkci vlněných tkanin, zaměstnával značný počet dělníků u stovky tkalcovských stavů a zhruba tisíc domácích přadláků. Vysoký peněžní zisk z manufakturního textilního podnikání investoval do rozšiřování firmy a nemovitostí. R. 1788 byl povýšen na rytíře. Roku 1791 za skoro 115 tisíc zlatých zakoupil Slezské Rudoltice, Fulštejn a Dolní Povelice. Czeike byl pohřben do rodinné hrobky u starého kostela ve Slezských Rudolticích. Jeho vnukem byl Eduard Czeike (1800-1860), básník a spisovatel používající pseudonym Eduard Silesius.
Literatura:  Biografický slovník českých zemí. [9. sešit], C , (2008), Praha, Historický ústav Akademie věd ČR, s. 491.