CIBULKA Hanns – básník; prozaik; knihovník; překladatel;

* 20. 09. 1920 Krnov (Bruntál)
+ 20. 06. 2004 Gotha (Německo)
Pozn.: trvale žil v Německu; od roku 1952 ředitelem knihovny ve městě Gotha (Německo)
Literatura: Region. Krnovské noviny, 6. 6. 1995; Krnovsko, II. ediční řada, 2. část. Červen 1992; Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy: A-M. Ostrava 2005. Martinek, L.: Hledání kořenů. Regionální literatura Krnovska a její představitelé. 1. Opava – Krnov 2009.  GLOSÍKOVÁ, Viera: Slovník německy píšících spisovatelů. Německo. Praha, LIBRI 2018, s. 143-144.  Cibulka, Hanns, 1920-2004