České Vánoce

Místo: Městská knihovna – dětské oddělení
Datum: 2015-12-11
Popis: Beseda pro 2. tř. ZŠ
začátek: 08:00; 09:00 hodin
Beseda pro 1. tř. ZŠ
začátek: 10:00; 11:00 hodin

Celkem 98 účastníků.