Březen – měsíc čtenářů 2012

  • Motto: Sladký život s knihovnou     
     

V rámci akce Březen – měsíc čtenářů 2012 Městská knihovna Bruntál svým čtenářům a návštěvníkům knihovny nabídla: 

  • výstavky knih k aktuálním výročím spisovatelů 
  • ve dnech 8. – 9. března ve spolupráci s knihkupectvím DAKO, prodejní výstavku nových knih, kterou navštívilo 54 čtenářů
  • pomoc při práci na počítači využili dva čtenáři
  • s novými webovými stránkami knihovny byli, v rámci besedy, seznámeni studenti Střední odborné školy v Bruntále
  • již potřetí knihovna zorganizovala výměnnou burzu knih, které se zúčastnili nejen čtenáři knihovny, ale také obyvatelé města  
  • pro dětské čtenáře byla připravena soutěž k 100. výročí narození J. Trnky, které se zúčastnilo 12 čtenářů .Vyhodnocení  soutěže proběhlo v pátek 6. dubna. Za účast v soutěži byly dětem předány dárky od sponzorů.
  •  celorepublikové akce  Noc s Andersenem se zúčastnilo 27 dětí, u kterých v anketě „Cena nočních spáčů“ zvítězila kniha: Kastnerová, Alena. O líné babičce.