BÖHM Alois – řezbář, soustružník

* 1895  [?]
+ 1945 Bruntál (zabit při osvobozování města Bruntálu)

Pozn.: Pocházel ze staré soustružnické rodiny usedlé v Bruntále od 18. století; řezbář a soustružník betlémových figur; betlém v Muzeu Bruntál
Literatura: Bruntál. Příběh nejstaršího města. Bruntál: Město Bruntál, 2013; HORNIŠER, Igor. Sousedství na hranici (Bruntálsko 1938-1946). Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2015. Příloha č.4, s. 131 (heslo);