BALCAROVÁ Romana – restaurátorka

* 28. 11. 1959 Opava, okr. Opava
Místa působení: Bruntál, okr. Bruntál;
Pozn.: restaurovala nástěnné gotické malby v kostele sv. Ducha v Krnově
Literatura: Kobza, F.: Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti. Olomouc 1989.;